QUALITY , GREEN, SMART, SAFETY

Ranger Raptor 2.0L 4×4

1,198Triệu

 • ford thai nguyen, ford thái nguyên, ford bắc kạn, ford bắc cạn, ford bac can, ford bac kan, ford cao bang, ford cao bằng, ford raptor 2019, giá xe raptor 2019, gia xe raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe raptor 2019 tại bắc kạn, giá xe raptor 2019 tại bắc cạn, gia xe raptor 2019 tai bac can, gia xe raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019, gia xe ford raptor 2019, giá xe ford raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe ford raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe ford raptor 2019 tại bắc kạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019 tai bắc cạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac can, mua xe raptor 2019 trả góp, mua xe raptor 2019 tra gop, mua xe ford raptor 2019 trả góp, mua xe ford raptor 2019 tra gop, mua xe raptor 2019 trả góp tại thái nguyên, mua xe raptor 2019 tra gop tai thai nguyen, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc kạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac kan, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc cạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac can, nội thất raptor 2019, noi that raptor 2019, ngoại thất raptor 2019, ngoai that raptor 2019, động cơ raptor 2019, dong co raptor 2019, tính năng an toàn raptor 2019, tinh nang an toan raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả raptor 2019, tieu chuan khi xa raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả ford raptor 2019, tieu chuan khi xa ford raptor 2019, bảng giá raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia raptor 2019 tai thai nguyen, bảng giá raptor 2019 tại bắc kạn, bang gia raptor 2019 tai bac kan, bảng giá raptor 2019 tại bắc cạn, bang gia raptor 2019 tai bac can, bảng giá ford raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia ford raptor 2019 tai thai nguyen, raptor 2019 giá rẻ, raptor 2019 gia re, ford raptor 2019 giá rẻ, ford raptor 2019 gia re, báo giá raptor 2019, bao gia raptor 2019, báo giá ford raptor 2019, bao gia ford raptor 2019, ford raptor 2019 giá bao nhiêu, ford raptor 2019 gia bao nhieu, thủ tục mua xe ford raptor 2019 trả góp, thu tuc mua xe ford raptor 2019 tra gop, ford raptor 2019 có gì mới, ford raptor 2019 co gi moi, ford raptor 2019 có gì khác biệt, ford raptor 2019 co gi khac biet, đặt xe raptor 2019 thái nguyên, dat xe raptor 2019 thai nguyen, đặt xe raptor 2019 bắc kạn, dat xe raptor 2019 bac kan, đặt xe raptor 2019 bắc cạn, dat xe raptor 2019 bac can, hình ảnh raptor 2019, hinh anh raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại cao bằng, giá xe ford raptor 2019 tại cao bằng, mua xe raptor 2019 trả góp tại cao bằng, bảng giá raptor 2019 tại cao bằng, bảng giá ford raptor 2019 tại cao bằng, đặt xe raptor 2019 cao bằng, gia xe raptor 2019 tai cao bang, gia xe ford raptor 2019 tai cao bang, mua xe raptor 2019 tra gop tai cao bang, bang gia raptor 2019 tai cao bang, bang gia ford raptor 2019 tai cao bang, dat xe raptor 2019 cao bang
 • ford thai nguyen, ford thái nguyên, ford bắc kạn, ford bắc cạn, ford bac can, ford bac kan, ford cao bang, ford cao bằng, ford raptor 2019, giá xe raptor 2019, gia xe raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe raptor 2019 tại bắc kạn, giá xe raptor 2019 tại bắc cạn, gia xe raptor 2019 tai bac can, gia xe raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019, gia xe ford raptor 2019, giá xe ford raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe ford raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe ford raptor 2019 tại bắc kạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019 tai bắc cạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac can, mua xe raptor 2019 trả góp, mua xe raptor 2019 tra gop, mua xe ford raptor 2019 trả góp, mua xe ford raptor 2019 tra gop, mua xe raptor 2019 trả góp tại thái nguyên, mua xe raptor 2019 tra gop tai thai nguyen, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc kạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac kan, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc cạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac can, nội thất raptor 2019, noi that raptor 2019, ngoại thất raptor 2019, ngoai that raptor 2019, động cơ raptor 2019, dong co raptor 2019, tính năng an toàn raptor 2019, tinh nang an toan raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả raptor 2019, tieu chuan khi xa raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả ford raptor 2019, tieu chuan khi xa ford raptor 2019, bảng giá raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia raptor 2019 tai thai nguyen, bảng giá raptor 2019 tại bắc kạn, bang gia raptor 2019 tai bac kan, bảng giá raptor 2019 tại bắc cạn, bang gia raptor 2019 tai bac can, bảng giá ford raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia ford raptor 2019 tai thai nguyen, raptor 2019 giá rẻ, raptor 2019 gia re, ford raptor 2019 giá rẻ, ford raptor 2019 gia re, báo giá raptor 2019, bao gia raptor 2019, báo giá ford raptor 2019, bao gia ford raptor 2019, ford raptor 2019 giá bao nhiêu, ford raptor 2019 gia bao nhieu, thủ tục mua xe ford raptor 2019 trả góp, thu tuc mua xe ford raptor 2019 tra gop, ford raptor 2019 có gì mới, ford raptor 2019 co gi moi, ford raptor 2019 có gì khác biệt, ford raptor 2019 co gi khac biet, đặt xe raptor 2019 thái nguyên, dat xe raptor 2019 thai nguyen, đặt xe raptor 2019 bắc kạn, dat xe raptor 2019 bac kan, đặt xe raptor 2019 bắc cạn, dat xe raptor 2019 bac can, hình ảnh raptor 2019, hinh anh raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại cao bằng, giá xe ford raptor 2019 tại cao bằng, mua xe raptor 2019 trả góp tại cao bằng, bảng giá raptor 2019 tại cao bằng, bảng giá ford raptor 2019 tại cao bằng, đặt xe raptor 2019 cao bằng, gia xe raptor 2019 tai cao bang, gia xe ford raptor 2019 tai cao bang, mua xe raptor 2019 tra gop tai cao bang, bang gia raptor 2019 tai cao bang, bang gia ford raptor 2019 tai cao bang, dat xe raptor 2019 cao bang
 • ford thai nguyen, ford thái nguyên, ford bắc kạn, ford bắc cạn, ford bac can, ford bac kan, ford cao bang, ford cao bằng, ford raptor 2019, giá xe raptor 2019, gia xe raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe raptor 2019 tại bắc kạn, giá xe raptor 2019 tại bắc cạn, gia xe raptor 2019 tai bac can, gia xe raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019, gia xe ford raptor 2019, giá xe ford raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe ford raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe ford raptor 2019 tại bắc kạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019 tai bắc cạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac can, mua xe raptor 2019 trả góp, mua xe raptor 2019 tra gop, mua xe ford raptor 2019 trả góp, mua xe ford raptor 2019 tra gop, mua xe raptor 2019 trả góp tại thái nguyên, mua xe raptor 2019 tra gop tai thai nguyen, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc kạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac kan, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc cạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac can, nội thất raptor 2019, noi that raptor 2019, ngoại thất raptor 2019, ngoai that raptor 2019, động cơ raptor 2019, dong co raptor 2019, tính năng an toàn raptor 2019, tinh nang an toan raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả raptor 2019, tieu chuan khi xa raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả ford raptor 2019, tieu chuan khi xa ford raptor 2019, bảng giá raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia raptor 2019 tai thai nguyen, bảng giá raptor 2019 tại bắc kạn, bang gia raptor 2019 tai bac kan, bảng giá raptor 2019 tại bắc cạn, bang gia raptor 2019 tai bac can, bảng giá ford raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia ford raptor 2019 tai thai nguyen, raptor 2019 giá rẻ, raptor 2019 gia re, ford raptor 2019 giá rẻ, ford raptor 2019 gia re, báo giá raptor 2019, bao gia raptor 2019, báo giá ford raptor 2019, bao gia ford raptor 2019, ford raptor 2019 giá bao nhiêu, ford raptor 2019 gia bao nhieu, thủ tục mua xe ford raptor 2019 trả góp, thu tuc mua xe ford raptor 2019 tra gop, ford raptor 2019 có gì mới, ford raptor 2019 co gi moi, ford raptor 2019 có gì khác biệt, ford raptor 2019 co gi khac biet, đặt xe raptor 2019 thái nguyên, dat xe raptor 2019 thai nguyen, đặt xe raptor 2019 bắc kạn, dat xe raptor 2019 bac kan, đặt xe raptor 2019 bắc cạn, dat xe raptor 2019 bac can, hình ảnh raptor 2019, hinh anh raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại cao bằng, giá xe ford raptor 2019 tại cao bằng, mua xe raptor 2019 trả góp tại cao bằng, bảng giá raptor 2019 tại cao bằng, bảng giá ford raptor 2019 tại cao bằng, đặt xe raptor 2019 cao bằng, gia xe raptor 2019 tai cao bang, gia xe ford raptor 2019 tai cao bang, mua xe raptor 2019 tra gop tai cao bang, bang gia raptor 2019 tai cao bang, bang gia ford raptor 2019 tai cao bang, dat xe raptor 2019 cao bang
 • ford thai nguyen, ford thái nguyên, ford bắc kạn, ford bắc cạn, ford bac can, ford bac kan, ford cao bang, ford cao bằng, ford raptor 2019, giá xe raptor 2019, gia xe raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe raptor 2019 tại bắc kạn, giá xe raptor 2019 tại bắc cạn, gia xe raptor 2019 tai bac can, gia xe raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019, gia xe ford raptor 2019, giá xe ford raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe ford raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe ford raptor 2019 tại bắc kạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019 tai bắc cạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac can, mua xe raptor 2019 trả góp, mua xe raptor 2019 tra gop, mua xe ford raptor 2019 trả góp, mua xe ford raptor 2019 tra gop, mua xe raptor 2019 trả góp tại thái nguyên, mua xe raptor 2019 tra gop tai thai nguyen, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc kạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac kan, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc cạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac can, nội thất raptor 2019, noi that raptor 2019, ngoại thất raptor 2019, ngoai that raptor 2019, động cơ raptor 2019, dong co raptor 2019, tính năng an toàn raptor 2019, tinh nang an toan raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả raptor 2019, tieu chuan khi xa raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả ford raptor 2019, tieu chuan khi xa ford raptor 2019, bảng giá raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia raptor 2019 tai thai nguyen, bảng giá raptor 2019 tại bắc kạn, bang gia raptor 2019 tai bac kan, bảng giá raptor 2019 tại bắc cạn, bang gia raptor 2019 tai bac can, bảng giá ford raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia ford raptor 2019 tai thai nguyen, raptor 2019 giá rẻ, raptor 2019 gia re, ford raptor 2019 giá rẻ, ford raptor 2019 gia re, báo giá raptor 2019, bao gia raptor 2019, báo giá ford raptor 2019, bao gia ford raptor 2019, ford raptor 2019 giá bao nhiêu, ford raptor 2019 gia bao nhieu, thủ tục mua xe ford raptor 2019 trả góp, thu tuc mua xe ford raptor 2019 tra gop, ford raptor 2019 có gì mới, ford raptor 2019 co gi moi, ford raptor 2019 có gì khác biệt, ford raptor 2019 co gi khac biet, đặt xe raptor 2019 thái nguyên, dat xe raptor 2019 thai nguyen, đặt xe raptor 2019 bắc kạn, dat xe raptor 2019 bac kan, đặt xe raptor 2019 bắc cạn, dat xe raptor 2019 bac can, hình ảnh raptor 2019, hinh anh raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại cao bằng, giá xe ford raptor 2019 tại cao bằng, mua xe raptor 2019 trả góp tại cao bằng, bảng giá raptor 2019 tại cao bằng, bảng giá ford raptor 2019 tại cao bằng, đặt xe raptor 2019 cao bằng, gia xe raptor 2019 tai cao bang, gia xe ford raptor 2019 tai cao bang, mua xe raptor 2019 tra gop tai cao bang, bang gia raptor 2019 tai cao bang, bang gia ford raptor 2019 tai cao bang, dat xe raptor 2019 cao bang
 • ford thai nguyen, ford thái nguyên, ford bắc kạn, ford bắc cạn, ford bac can, ford bac kan, ford cao bang, ford cao bằng, ford raptor 2019, giá xe raptor 2019, gia xe raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe raptor 2019 tại bắc kạn, giá xe raptor 2019 tại bắc cạn, gia xe raptor 2019 tai bac can, gia xe raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019, gia xe ford raptor 2019, giá xe ford raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe ford raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe ford raptor 2019 tại bắc kạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019 tai bắc cạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac can, mua xe raptor 2019 trả góp, mua xe raptor 2019 tra gop, mua xe ford raptor 2019 trả góp, mua xe ford raptor 2019 tra gop, mua xe raptor 2019 trả góp tại thái nguyên, mua xe raptor 2019 tra gop tai thai nguyen, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc kạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac kan, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc cạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac can, nội thất raptor 2019, noi that raptor 2019, ngoại thất raptor 2019, ngoai that raptor 2019, động cơ raptor 2019, dong co raptor 2019, tính năng an toàn raptor 2019, tinh nang an toan raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả raptor 2019, tieu chuan khi xa raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả ford raptor 2019, tieu chuan khi xa ford raptor 2019, bảng giá raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia raptor 2019 tai thai nguyen, bảng giá raptor 2019 tại bắc kạn, bang gia raptor 2019 tai bac kan, bảng giá raptor 2019 tại bắc cạn, bang gia raptor 2019 tai bac can, bảng giá ford raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia ford raptor 2019 tai thai nguyen, raptor 2019 giá rẻ, raptor 2019 gia re, ford raptor 2019 giá rẻ, ford raptor 2019 gia re, báo giá raptor 2019, bao gia raptor 2019, báo giá ford raptor 2019, bao gia ford raptor 2019, ford raptor 2019 giá bao nhiêu, ford raptor 2019 gia bao nhieu, thủ tục mua xe ford raptor 2019 trả góp, thu tuc mua xe ford raptor 2019 tra gop, ford raptor 2019 có gì mới, ford raptor 2019 co gi moi, ford raptor 2019 có gì khác biệt, ford raptor 2019 co gi khac biet, đặt xe raptor 2019 thái nguyên, dat xe raptor 2019 thai nguyen, đặt xe raptor 2019 bắc kạn, dat xe raptor 2019 bac kan, đặt xe raptor 2019 bắc cạn, dat xe raptor 2019 bac can, hình ảnh raptor 2019, hinh anh raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại cao bằng, giá xe ford raptor 2019 tại cao bằng, mua xe raptor 2019 trả góp tại cao bằng, bảng giá raptor 2019 tại cao bằng, bảng giá ford raptor 2019 tại cao bằng, đặt xe raptor 2019 cao bằng, gia xe raptor 2019 tai cao bang, gia xe ford raptor 2019 tai cao bang, mua xe raptor 2019 tra gop tai cao bang, bang gia raptor 2019 tai cao bang, bang gia ford raptor 2019 tai cao bang, dat xe raptor 2019 cao bang
 • ford thai nguyen, ford thái nguyên, ford bắc kạn, ford bắc cạn, ford bac can, ford bac kan, ford cao bang, ford cao bằng, ford ranger raptor 2019, giá xe ranger raptor 2019, gia xe ranger raptor 2019, giá xe ranger raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe ranger raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe ranger raptor 2019 tại bắc kạn, giá xe ranger raptor 2019 tại bắc cạn, gia xe ranger raptor 2019 tai bac can, gia xe ranger raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford ranger raptor 2019, gia xe ford ranger raptor 2019, giá xe ford ranger raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe ford ranger raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe ford ranger raptor 2019 tại bắc kạn, gia xe ford ranger raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford ranger raptor 2019 tai bắc cạn, gia xe ford ranger raptor 2019 tai bac can, mua xe ranger raptor 2019 trả góp, mua xe ranger raptor 2019 tra gop, mua xe ford ranger raptor 2019 trả góp, mua xe ford ranger raptor 2019 tra gop, mua xe ranger raptor 2019 trả góp tại thái nguyên, mua xe ranger raptor 2019 tra gop tai thai nguyen, mua xe ranger raptor 2019 trả góp tại bắc kạn, mua xe ranger raptor 2019 tra gop tai bac kan, mua xe ranger raptor 2019 trả góp tại bắc cạn, mua xe ranger raptor 2019 tra gop tai bac can, nội thất ranger raptor 2019, noi that ranger raptor 2019, ngoại thất ranger raptor 2019, ngoai that ranger raptor 2019, động cơ ranger raptor 2019, dong co ranger raptor 2019, tính năng an toàn ranger raptor 2019, tinh nang an toan ranger raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả ranger raptor 2019, tieu chuan khi xa ranger raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả ford ranger raptor 2019, tieu chuan khi xa ford ranger raptor 2019, bảng giá ranger raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia ranger raptor 2019 tai thai nguyen, bảng giá ranger raptor 2019 tại bắc kạn, bang gia ranger raptor 2019 tai bac kan, bảng giá ranger raptor 2019 tại bắc cạn, bang gia ranger raptor 2019 tai bac can, bảng giá ford ranger raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia ford ranger raptor 2019 tai thai nguyen, ranger raptor 2019 giá rẻ, ranger raptor 2019 gia re, ford ranger raptor 2019 giá rẻ, ford ranger raptor 2019 gia re, báo giá ranger raptor 2019, bao gia ranger raptor 2019, báo giá ford ranger raptor 2019, bao gia ford ranger raptor 2019, ford ranger raptor 2019 giá bao nhiêu, ford ranger raptor 2019 gia bao nhieu, thủ tục mua xe ford ranger raptor 2019 trả góp, thu tuc mua xe ford ranger raptor 2019 tra gop, ford ranger raptor 2019 có gì mới, ford ranger raptor 2019 co gi moi, ford ranger raptor 2019 có gì khác biệt, ford ranger raptor 2019 co gi khac biet, đặt xe ranger raptor 2019 thái nguyên, dat xe ranger raptor 2019 thai nguyen, đặt xe ranger raptor 2019 bắc kạn, dat xe ranger raptor 2019 bac kan, đặt xe ranger raptor 2019 bắc cạn, dat xe ranger raptor 2019 bac can, hình ảnh ranger raptor 2019, hinh anh ranger raptor 2019, giá xe ranger raptor 2019 tại cao bằng, giá xe ford ranger raptor 2019 tại cao bằng, mua xe ranger raptor 2019 trả góp tại cao bằng, bảng giá ranger raptor 2019 tại cao bằng, bảng giá ford ranger raptor 2019 tại cao bằng, đặt xe ranger raptor 2019 cao bằng, gia xe ranger raptor 2019 tai cao bang, gia xe ford ranger raptor 2019 tai cao bang, mua xe ranger raptor 2019 tra gop tai cao bang, bang gia ranger raptor 2019 tai cao bang, bang gia ford ranger raptor 2019 tai cao bang, dat xe ranger raptor 2019 cao bang
 • ford thai nguyen, ford thái nguyên, ford bắc kạn, ford bắc cạn, ford bac can, ford bac kan, ford cao bang, ford cao bằng, ford raptor 2019, giá xe raptor 2019, gia xe raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe raptor 2019 tại bắc kạn, giá xe raptor 2019 tại bắc cạn, gia xe raptor 2019 tai bac can, gia xe raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019, gia xe ford raptor 2019, giá xe ford raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe ford raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe ford raptor 2019 tại bắc kạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019 tai bắc cạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac can, mua xe raptor 2019 trả góp, mua xe raptor 2019 tra gop, mua xe ford raptor 2019 trả góp, mua xe ford raptor 2019 tra gop, mua xe raptor 2019 trả góp tại thái nguyên, mua xe raptor 2019 tra gop tai thai nguyen, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc kạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac kan, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc cạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac can, nội thất raptor 2019, noi that raptor 2019, ngoại thất raptor 2019, ngoai that raptor 2019, động cơ raptor 2019, dong co raptor 2019, tính năng an toàn raptor 2019, tinh nang an toan raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả raptor 2019, tieu chuan khi xa raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả ford raptor 2019, tieu chuan khi xa ford raptor 2019, bảng giá raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia raptor 2019 tai thai nguyen, bảng giá raptor 2019 tại bắc kạn, bang gia raptor 2019 tai bac kan, bảng giá raptor 2019 tại bắc cạn, bang gia raptor 2019 tai bac can, bảng giá ford raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia ford raptor 2019 tai thai nguyen, raptor 2019 giá rẻ, raptor 2019 gia re, ford raptor 2019 giá rẻ, ford raptor 2019 gia re, báo giá raptor 2019, bao gia raptor 2019, báo giá ford raptor 2019, bao gia ford raptor 2019, ford raptor 2019 giá bao nhiêu, ford raptor 2019 gia bao nhieu, thủ tục mua xe ford raptor 2019 trả góp, thu tuc mua xe ford raptor 2019 tra gop, ford raptor 2019 có gì mới, ford raptor 2019 co gi moi, ford raptor 2019 có gì khác biệt, ford raptor 2019 co gi khac biet, đặt xe raptor 2019 thái nguyên, dat xe raptor 2019 thai nguyen, đặt xe raptor 2019 bắc kạn, dat xe raptor 2019 bac kan, đặt xe raptor 2019 bắc cạn, dat xe raptor 2019 bac can, hình ảnh raptor 2019, hinh anh raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại cao bằng, giá xe ford raptor 2019 tại cao bằng, mua xe raptor 2019 trả góp tại cao bằng, bảng giá raptor 2019 tại cao bằng, bảng giá ford raptor 2019 tại cao bằng, đặt xe raptor 2019 cao bằng, gia xe raptor 2019 tai cao bang, gia xe ford raptor 2019 tai cao bang, mua xe raptor 2019 tra gop tai cao bang, bang gia raptor 2019 tai cao bang, bang gia ford raptor 2019 tai cao bang, dat xe raptor 2019 cao bang
 • ford thai nguyen, ford thái nguyên, ford bắc kạn, ford bắc cạn, ford bac can, ford bac kan, ford cao bang, ford cao bằng, ford raptor 2019, giá xe raptor 2019, gia xe raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe raptor 2019 tại bắc kạn, giá xe raptor 2019 tại bắc cạn, gia xe raptor 2019 tai bac can, gia xe raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019, gia xe ford raptor 2019, giá xe ford raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe ford raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe ford raptor 2019 tại bắc kạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019 tai bắc cạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac can, mua xe raptor 2019 trả góp, mua xe raptor 2019 tra gop, mua xe ford raptor 2019 trả góp, mua xe ford raptor 2019 tra gop, mua xe raptor 2019 trả góp tại thái nguyên, mua xe raptor 2019 tra gop tai thai nguyen, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc kạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac kan, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc cạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac can, nội thất raptor 2019, noi that raptor 2019, ngoại thất raptor 2019, ngoai that raptor 2019, động cơ raptor 2019, dong co raptor 2019, tính năng an toàn raptor 2019, tinh nang an toan raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả raptor 2019, tieu chuan khi xa raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả ford raptor 2019, tieu chuan khi xa ford raptor 2019, bảng giá raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia raptor 2019 tai thai nguyen, bảng giá raptor 2019 tại bắc kạn, bang gia raptor 2019 tai bac kan, bảng giá raptor 2019 tại bắc cạn, bang gia raptor 2019 tai bac can, bảng giá ford raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia ford raptor 2019 tai thai nguyen, raptor 2019 giá rẻ, raptor 2019 gia re, ford raptor 2019 giá rẻ, ford raptor 2019 gia re, báo giá raptor 2019, bao gia raptor 2019, báo giá ford raptor 2019, bao gia ford raptor 2019, ford raptor 2019 giá bao nhiêu, ford raptor 2019 gia bao nhieu, thủ tục mua xe ford raptor 2019 trả góp, thu tuc mua xe ford raptor 2019 tra gop, ford raptor 2019 có gì mới, ford raptor 2019 co gi moi, ford raptor 2019 có gì khác biệt, ford raptor 2019 co gi khac biet, đặt xe raptor 2019 thái nguyên, dat xe raptor 2019 thai nguyen, đặt xe raptor 2019 bắc kạn, dat xe raptor 2019 bac kan, đặt xe raptor 2019 bắc cạn, dat xe raptor 2019 bac can, hình ảnh raptor 2019, hinh anh raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại cao bằng, giá xe ford raptor 2019 tại cao bằng, mua xe raptor 2019 trả góp tại cao bằng, bảng giá raptor 2019 tại cao bằng, bảng giá ford raptor 2019 tại cao bằng, đặt xe raptor 2019 cao bằng, gia xe raptor 2019 tai cao bang, gia xe ford raptor 2019 tai cao bang, mua xe raptor 2019 tra gop tai cao bang, bang gia raptor 2019 tai cao bang, bang gia ford raptor 2019 tai cao bang, dat xe raptor 2019 cao bang
 • ford thai nguyen, ford thái nguyên, ford bắc kạn, ford bắc cạn, ford bac can, ford bac kan, ford cao bang, ford cao bằng, ford raptor 2019, giá xe raptor 2019, gia xe raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe raptor 2019 tại bắc kạn, giá xe raptor 2019 tại bắc cạn, gia xe raptor 2019 tai bac can, gia xe raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019, gia xe ford raptor 2019, giá xe ford raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe ford raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe ford raptor 2019 tại bắc kạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019 tai bắc cạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac can, mua xe raptor 2019 trả góp, mua xe raptor 2019 tra gop, mua xe ford raptor 2019 trả góp, mua xe ford raptor 2019 tra gop, mua xe raptor 2019 trả góp tại thái nguyên, mua xe raptor 2019 tra gop tai thai nguyen, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc kạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac kan, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc cạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac can, nội thất raptor 2019, noi that raptor 2019, ngoại thất raptor 2019, ngoai that raptor 2019, động cơ raptor 2019, dong co raptor 2019, tính năng an toàn raptor 2019, tinh nang an toan raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả raptor 2019, tieu chuan khi xa raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả ford raptor 2019, tieu chuan khi xa ford raptor 2019, bảng giá raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia raptor 2019 tai thai nguyen, bảng giá raptor 2019 tại bắc kạn, bang gia raptor 2019 tai bac kan, bảng giá raptor 2019 tại bắc cạn, bang gia raptor 2019 tai bac can, bảng giá ford raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia ford raptor 2019 tai thai nguyen, raptor 2019 giá rẻ, raptor 2019 gia re, ford raptor 2019 giá rẻ, ford raptor 2019 gia re, báo giá raptor 2019, bao gia raptor 2019, báo giá ford raptor 2019, bao gia ford raptor 2019, ford raptor 2019 giá bao nhiêu, ford raptor 2019 gia bao nhieu, thủ tục mua xe ford raptor 2019 trả góp, thu tuc mua xe ford raptor 2019 tra gop, ford raptor 2019 có gì mới, ford raptor 2019 co gi moi, ford raptor 2019 có gì khác biệt, ford raptor 2019 co gi khac biet, đặt xe raptor 2019 thái nguyên, dat xe raptor 2019 thai nguyen, đặt xe raptor 2019 bắc kạn, dat xe raptor 2019 bac kan, đặt xe raptor 2019 bắc cạn, dat xe raptor 2019 bac can, hình ảnh raptor 2019, hinh anh raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại cao bằng, giá xe ford raptor 2019 tại cao bằng, mua xe raptor 2019 trả góp tại cao bằng, bảng giá raptor 2019 tại cao bằng, bảng giá ford raptor 2019 tại cao bằng, đặt xe raptor 2019 cao bằng, gia xe raptor 2019 tai cao bang, gia xe ford raptor 2019 tai cao bang, mua xe raptor 2019 tra gop tai cao bang, bang gia raptor 2019 tai cao bang, bang gia ford raptor 2019 tai cao bang, dat xe raptor 2019 cao bang
 • ford thai nguyen, ford thái nguyên, ford bắc kạn, ford bắc cạn, ford bac can, ford bac kan, ford cao bang, ford cao bằng, ford raptor 2019, giá xe raptor 2019, gia xe raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe raptor 2019 tại bắc kạn, giá xe raptor 2019 tại bắc cạn, gia xe raptor 2019 tai bac can, gia xe raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019, gia xe ford raptor 2019, giá xe ford raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe ford raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe ford raptor 2019 tại bắc kạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019 tai bắc cạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac can, mua xe raptor 2019 trả góp, mua xe raptor 2019 tra gop, mua xe ford raptor 2019 trả góp, mua xe ford raptor 2019 tra gop, mua xe raptor 2019 trả góp tại thái nguyên, mua xe raptor 2019 tra gop tai thai nguyen, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc kạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac kan, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc cạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac can, nội thất raptor 2019, noi that raptor 2019, ngoại thất raptor 2019, ngoai that raptor 2019, động cơ raptor 2019, dong co raptor 2019, tính năng an toàn raptor 2019, tinh nang an toan raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả raptor 2019, tieu chuan khi xa raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả ford raptor 2019, tieu chuan khi xa ford raptor 2019, bảng giá raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia raptor 2019 tai thai nguyen, bảng giá raptor 2019 tại bắc kạn, bang gia raptor 2019 tai bac kan, bảng giá raptor 2019 tại bắc cạn, bang gia raptor 2019 tai bac can, bảng giá ford raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia ford raptor 2019 tai thai nguyen, raptor 2019 giá rẻ, raptor 2019 gia re, ford raptor 2019 giá rẻ, ford raptor 2019 gia re, báo giá raptor 2019, bao gia raptor 2019, báo giá ford raptor 2019, bao gia ford raptor 2019, ford raptor 2019 giá bao nhiêu, ford raptor 2019 gia bao nhieu, thủ tục mua xe ford raptor 2019 trả góp, thu tuc mua xe ford raptor 2019 tra gop, ford raptor 2019 có gì mới, ford raptor 2019 co gi moi, ford raptor 2019 có gì khác biệt, ford raptor 2019 co gi khac biet, đặt xe raptor 2019 thái nguyên, dat xe raptor 2019 thai nguyen, đặt xe raptor 2019 bắc kạn, dat xe raptor 2019 bac kan, đặt xe raptor 2019 bắc cạn, dat xe raptor 2019 bac can, hình ảnh raptor 2019, hinh anh raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại cao bằng, giá xe ford raptor 2019 tại cao bằng, mua xe raptor 2019 trả góp tại cao bằng, bảng giá raptor 2019 tại cao bằng, bảng giá ford raptor 2019 tại cao bằng, đặt xe raptor 2019 cao bằng, gia xe raptor 2019 tai cao bang, gia xe ford raptor 2019 tai cao bang, mua xe raptor 2019 tra gop tai cao bang, bang gia raptor 2019 tai cao bang, bang gia ford raptor 2019 tai cao bang, dat xe raptor 2019 cao bang
 • ford thai nguyen, ford thái nguyên, ford bắc kạn, ford bắc cạn, ford bac can, ford bac kan, ford cao bang, ford cao bằng, ford raptor 2019, giá xe raptor 2019, gia xe raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe raptor 2019 tại bắc kạn, giá xe raptor 2019 tại bắc cạn, gia xe raptor 2019 tai bac can, gia xe raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019, gia xe ford raptor 2019, giá xe ford raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe ford raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe ford raptor 2019 tại bắc kạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford raptor 2019 tai bắc cạn, gia xe ford raptor 2019 tai bac can, mua xe raptor 2019 trả góp, mua xe raptor 2019 tra gop, mua xe ford raptor 2019 trả góp, mua xe ford raptor 2019 tra gop, mua xe raptor 2019 trả góp tại thái nguyên, mua xe raptor 2019 tra gop tai thai nguyen, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc kạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac kan, mua xe raptor 2019 trả góp tại bắc cạn, mua xe raptor 2019 tra gop tai bac can, nội thất raptor 2019, noi that raptor 2019, ngoại thất raptor 2019, ngoai that raptor 2019, động cơ raptor 2019, dong co raptor 2019, tính năng an toàn raptor 2019, tinh nang an toan raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả raptor 2019, tieu chuan khi xa raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả ford raptor 2019, tieu chuan khi xa ford raptor 2019, bảng giá raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia raptor 2019 tai thai nguyen, bảng giá raptor 2019 tại bắc kạn, bang gia raptor 2019 tai bac kan, bảng giá raptor 2019 tại bắc cạn, bang gia raptor 2019 tai bac can, bảng giá ford raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia ford raptor 2019 tai thai nguyen, raptor 2019 giá rẻ, raptor 2019 gia re, ford raptor 2019 giá rẻ, ford raptor 2019 gia re, báo giá raptor 2019, bao gia raptor 2019, báo giá ford raptor 2019, bao gia ford raptor 2019, ford raptor 2019 giá bao nhiêu, ford raptor 2019 gia bao nhieu, thủ tục mua xe ford raptor 2019 trả góp, thu tuc mua xe ford raptor 2019 tra gop, ford raptor 2019 có gì mới, ford raptor 2019 co gi moi, ford raptor 2019 có gì khác biệt, ford raptor 2019 co gi khac biet, đặt xe raptor 2019 thái nguyên, dat xe raptor 2019 thai nguyen, đặt xe raptor 2019 bắc kạn, dat xe raptor 2019 bac kan, đặt xe raptor 2019 bắc cạn, dat xe raptor 2019 bac can, hình ảnh raptor 2019, hinh anh raptor 2019, giá xe raptor 2019 tại cao bằng, giá xe ford raptor 2019 tại cao bằng, mua xe raptor 2019 trả góp tại cao bằng, bảng giá raptor 2019 tại cao bằng, bảng giá ford raptor 2019 tại cao bằng, đặt xe raptor 2019 cao bằng, gia xe raptor 2019 tai cao bang, gia xe ford raptor 2019 tai cao bang, mua xe raptor 2019 tra gop tai cao bang, bang gia raptor 2019 tai cao bang, bang gia ford raptor 2019 tai cao bang, dat xe raptor 2019 cao bang
 • ford thai nguyen, ford thái nguyên, ford bắc kạn, ford bắc cạn, ford bac can, ford bac kan, ford cao bang, ford cao bằng, ford ranger raptor 2019, giá xe ranger raptor 2019, gia xe ranger raptor 2019, giá xe ranger raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe ranger raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe ranger raptor 2019 tại bắc kạn, giá xe ranger raptor 2019 tại bắc cạn, gia xe ranger raptor 2019 tai bac can, gia xe ranger raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford ranger raptor 2019, gia xe ford ranger raptor 2019, giá xe ford ranger raptor 2019 tại thái nguyên, gia xe ford ranger raptor 2019 tai thai nguyen, giá xe ford ranger raptor 2019 tại bắc kạn, gia xe ford ranger raptor 2019 tai bac kan, giá xe ford ranger raptor 2019 tai bắc cạn, gia xe ford ranger raptor 2019 tai bac can, mua xe ranger raptor 2019 trả góp, mua xe ranger raptor 2019 tra gop, mua xe ford ranger raptor 2019 trả góp, mua xe ford ranger raptor 2019 tra gop, mua xe ranger raptor 2019 trả góp tại thái nguyên, mua xe ranger raptor 2019 tra gop tai thai nguyen, mua xe ranger raptor 2019 trả góp tại bắc kạn, mua xe ranger raptor 2019 tra gop tai bac kan, mua xe ranger raptor 2019 trả góp tại bắc cạn, mua xe ranger raptor 2019 tra gop tai bac can, nội thất ranger raptor 2019, noi that ranger raptor 2019, ngoại thất ranger raptor 2019, ngoai that ranger raptor 2019, động cơ ranger raptor 2019, dong co ranger raptor 2019, tính năng an toàn ranger raptor 2019, tinh nang an toan ranger raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả ranger raptor 2019, tieu chuan khi xa ranger raptor 2019, tiêu chuẩn khí xả ford ranger raptor 2019, tieu chuan khi xa ford ranger raptor 2019, bảng giá ranger raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia ranger raptor 2019 tai thai nguyen, bảng giá ranger raptor 2019 tại bắc kạn, bang gia ranger raptor 2019 tai bac kan, bảng giá ranger raptor 2019 tại bắc cạn, bang gia ranger raptor 2019 tai bac can, bảng giá ford ranger raptor 2019 tại thái nguyên, bang gia ford ranger raptor 2019 tai thai nguyen, ranger raptor 2019 giá rẻ, ranger raptor 2019 gia re, ford ranger raptor 2019 giá rẻ, ford ranger raptor 2019 gia re, báo giá ranger raptor 2019, bao gia ranger raptor 2019, báo giá ford ranger raptor 2019, bao gia ford ranger raptor 2019, ford ranger raptor 2019 giá bao nhiêu, ford ranger raptor 2019 gia bao nhieu, thủ tục mua xe ford ranger raptor 2019 trả góp, thu tuc mua xe ford ranger raptor 2019 tra gop, ford ranger raptor 2019 có gì mới, ford ranger raptor 2019 co gi moi, ford ranger raptor 2019 có gì khác biệt, ford ranger raptor 2019 co gi khac biet, đặt xe ranger raptor 2019 thái nguyên, dat xe ranger raptor 2019 thai nguyen, đặt xe ranger raptor 2019 bắc kạn, dat xe ranger raptor 2019 bac kan, đặt xe ranger raptor 2019 bắc cạn, dat xe ranger raptor 2019 bac can, hình ảnh ranger raptor 2019, hinh anh ranger raptor 2019, giá xe ranger raptor 2019 tại cao bằng, giá xe ford ranger raptor 2019 tại cao bằng, mua xe ranger raptor 2019 trả góp tại cao bằng, bảng giá ranger raptor 2019 tại cao bằng, bảng giá ford ranger raptor 2019 tại cao bằng, đặt xe ranger raptor 2019 cao bằng, gia xe ranger raptor 2019 tai cao bang, gia xe ford ranger raptor 2019 tai cao bang, mua xe ranger raptor 2019 tra gop tai cao bang, bang gia ranger raptor 2019 tai cao bang, bang gia ford ranger raptor 2019 tai cao bang, dat xe ranger raptor 2019 cao bang

Đây không phải là chiếc bán tải thông thường, mà là Siêu bán tải.
Ford Ranger Raptor không phải là chiếc bán tải thông thường. Lần đầu tiên tại châu Á, một chiếc xe bán tải được thiết kế đặc thù cho địa hình off-road. Đây không phải là một phiên bản nâng cấp. Hay được độ thêm trang thiết bị. Đây là một kiệt tác thiết kế 100% dành riêng để off-road, để chinh phục bất cứ địa hình nào mà bạn mong muốn.

Tương tự như xe mô tô địa hình, hệ thống truyền động của Ranger Raptor được thiết kế sao cho đáp ứng nhạy bén nhất nhưng lại có trọng lượng thấp nhất. Động cơ diesel 2.0L BiTurbo công nghệ mới nhất của Ford cho công suất 213Ps và sức kéo 500Nm ở dải vòng tua rộng bằng cách kết hợp đồng thời giữa turbo áp suất nén cao và turbo áp suất nén thấp, với tốc độ quay tới 240.000v/ph nhờ sử dụng vật liệu công nghệ cao Inconel, một loại hợp kim vốn được dùng trong động cơ tên lửa.

Cùng chung với các mẫu xe danh tiếng F-150 Raptor 2018 và Mustang GT, hộp số tự động 10 cấp của Ford Ranger Raptor được chế tác từ thép siêu cứng, hợp kim nhôm và composite để tối ưu độ bền và trọng lượng. Được thiết kế đặc biệt để đạt độ nhạy bén và hiệu quả cao nhất, hộp số công nghệ đỉnh cao này có khả năng “Chuyển số Trực tiếp” nhờ các lẫy chuyển số trên vô lăng của Ranger Raptor luôn sẵn sàng để bạn chuyển cấp số ngay lập tức theo ý muốn.

Hệ thống khung gầm dạng hình thang của Ranger Raptor được chế tạo và gia cố bằng loại thép cường lực High Strength Low Alloy (HSLA), giúp chiếc xe có thể đáp ứng mọi thử thách khắc nghiệt được đặt ra trong quá trình vượt địa hình. Được thử nghiệm rộng rãi trên địa hình sa mạc khắc nghiệt nhất ở Úc và Mỹ, hệ thống khung gầm của Ranger Raptor cho hiệu suất làm việc cao và bền bỉ tối đa.

 

Thoáng nhìn Ranger Raptor, bạn sẽ nhận ra ngay đây không phải là chiếc bán tải thông thường. Từ lưới tản nhiệt, cản trước và sau, tấm bảo vệ gầm, ốp vòm bánh trước và sau rộng hơn, la-zăng hợp kim, bậc lên xuống và lốp địa hình, Ranger Raptor được thiết kế và chế tạo hoàn hảo, đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của Ford Performance DNA – dòng xe hiệu năng cao của Ford.

Về tổng thể, Ranger Raptor nhìn cứng cáp, bề thế hơn Ranger tiêu chuẩn, thừa hưởng đường nét thiết kế góc cạnh và khả năng off-road ấn tượng từ đàn anh F-150. Xe có chiều cao 1.873 mm, rộng 2.180 mm và dài 5.398 mm. Khoảng sáng gầm xe được tăng lên mức 283 mm.

Hệ thống treo kiểu xe đua địa hình của Raptor được chế tạo đặc biệt để chinh phục những địa hình khắc nghiệt nhất.
Ranger Raptor sử dụng giảm xóc Fox Racing Shox USA vốn được trang bị trên “quái thú” F-150 Raptor, vẫn rất êm ái ngay cả khi thực hiện những cú phi từ trên cao, lướt trên địa hình gập ghềnh hay vượt chướng ngại vật gian nan nhất.

Hệ thống Kiểm soát Địa hình (Terrain Management System – TMS) cung cấp tới 6 chế độ vận hành đáp ứng mọi địa hình. Cụm nút bấm được bố trí ngay trên vô-lăng giúp bạn chuyển các chế độ vô cùng thuận tiện, từ Normal (chế độ Bình thường) tới Sport (Thể thao), Grass/Gravel/Snow (địa hình cỏ/sỏi/tuyết), Mud/ Sand (địa hình bùn/cát) hay Rock (địa hình Đá), thậm chí chế độ off-road Baja – chạy địa hình với tốc độ cao.

Ranger Raptor sở hữu hàng loạt những trang bị và công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến như hệ thống điều khiển bằng giọng nói SYNCTM3, Hệ thống Định vị Vệ tinh, các trang bị an toàn chủ động và bị động như Hệ thống Cân bằng Điện tử (ESC), Hệ thống Kiểm soát Chống lắc Rơ-moóc (TSC), Hỗ trợ Khởi hành Ngang dốc (HSA), Hệ thống Kiểm soát Đổ đèo (HDC), Hệ thống Kiểm soát Tải trọng (LAC) và Hệ thống Giảm thiểu Lật xe (ROM).

 

 • 06 Túi khí
 • ABS & EBD
 • Camera lùi
 • Cruise Control
 • Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
 • ESP
 • Gạt mưa tự động
 • HDA
 • HLA
 • Hệ thống chống trộm
 • Smart key
 • Đèn HID
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG  
Kích thước tổng thể (D x R x C) 5398 x 2180 x 1837
Chiều dài cơ sở 3220
Khoảng sáng gầm xe 283 mm
Trọng lượng không tải 2067 Kg
Dung tích bình nhiên liệu 80L
ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH  
Động cơ Turbo Diesel 2.0L Bi-Turbo
Dung tích xy lanh 1996 cc
Công xuất tối đa 213/3500
Mô men xoắn tối đa 500/1750-2000
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4
Hộp số Tự động 10 cấp
NGOẠI THẤT  
Đèn chiếu gần HID Projector
Đèn chiếu xa HID Projector
Đèn chiếu sáng ban ngày Có 
Gương chiếu hậu Mạ Bạc
NỘI THẤT  
Tay lái  4 chấu
Chất liệu ghế  Da pha nỉ cao cấp
Số chỗ ngồi  05
Năm sản xuất: 2018
Mẫu xe: Ranger
Kiểu dáng: Pickup
Hộp số: Tự động 10 cấp
Giá xe: 1,198Triệu
Động cơ: 2.0L Single Tubor Diesel

Fuel Efficiency Rating

 • Thành Phố: N/A
 • Cao tốc: N/A

Mức tiêu hao nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe


Back to top